Foto: Torgny Gustafsson

Framtidsland utforskar olika scenarier för att se hur framtiden i Sverige och världen påverkas av klimatförändringar, miljöförändringar, teknikutveckling, och politisk utveckling.

Denna sida är under uppbyggnad. Framtidsland lanseras 2021

De tre scenarierna Megastad Nord, Ekogenetisk Trädgård och Enkelbygd utspelar sig det sista decenniet av detta århundrade. I alla tre scenarier har mänskligheten globalt lyckats hålla temperaturökningen till under 1.5°C, ambitionen som satts upp i Parisavtalet 2015. Samtidigt har mänskligheten också lyckats hålla sig inom några av de planetära gränser som beskrivits av bland andra Johan Rockström. I varje scenario har en sammanhängande rad lösningar på hållbarhetsutmaningar använts i den utsträckning som skulle behövas för detta – scenarierna är extrema för att en viss väg har valts, men samhällsförändringarna som skett är inte mer extrema än vad som behövs för att möta utmaningarna.

Målet med Framtidsland är att visa den enorma förändring som krävs för att vårt samhälle ska kunna frodas inom de planetära gränserna.

Framtidsland drivs av vetenskapsjournalisterna Tobias Abrahamsson och Torill Kornfeldt, med finansiering från Formas kommunikationsutlysning. Elina Eriksson, KTH och Alexandra Nikoleris, LTH, som båda forskar om vikten av berättelser om möjliga framtider för förändring, medverkar också i projektledningen. Vetenskapligt och konstnärligt stöd till Framtidsland kommer från ett råd med forskare, konstnärer och redaktörer.