Novelltävling

Under 2021 samarbetar Framtidsland med tidningen Skriva genom en novelltävling för Skrivas prenumeranter.

Hur ser livet ut i Sverige 2099 – i en värld där vi lyckats tackla klimatförändringarna? 

Med stöd i forskning har projektet Framtidsland tagit fram tre scenarier för hur en sån värld skulle kunna se ut. I varje scenario har några aktuella lösningar dragits till sin spets: självhushållning och minskad konsumtion, urbanisering och teknikutveckling, eller genteknik och trädplanteringar.

Vi tror att ett av de bästa sätten att skapa den framtid som man vill ha är att föreställa sig hur den skulle kunna bli – och här kommer författare in. Genom att föreställa sig och skriva om olika framtider så kan vi också redan nu fundera på och börja möta en del av de problemen som framtiderna kan leda till, eller börja längta efter möjligheterna.

När det gäller klimatförändringarna ligger fokus, av uppenbara skäl, på de stora förändringar som vi måste göra nu och på hur vi måste sluta med våra utsläpp. Vi pratar inte alls lika mycket om framtiden, om hur vi vill att världen vi skapar nu ska se ut, om hur det kommer att bli att leva i världen efter att vi har löst klimatförändringarna.

Vi har försökt skapa tre olika scenarier för hur världen skulle kunna bli efter att klarat av den enorma klimatutmaningen. Vi har försökt föreställa oss hur det skulle kunna vara att bo i Sverige år 2099 i de olika scenarierna. Grunden ligger i forskning och du kan läsa mer om varför vi valt just de här scenarierna i fliken “om”.

Skriv en novell som utspelar sig år 2099 i en av de framtida scenarierna. Vi har skapat öppna, skissartade världar där det fortfarande finns mycket för dig som författare att fylla i – vilka historier som utspelar sig i dem, vilka konflikter som finns, hur de faktiskt är att leva här – det är det upp till dig att bestämma.

Så välkommen ut med den Djupgröna Vågen, till Megastad Nord, eller in i den Ekogenetiska Trädgården.

Det här är en novelltävling som är öppen för prenumeranter för tidningen Skriva.

Läs mer på tidningen Skrivas webbplats.