Podcast

Jesper Stage
om ekonomiska system och science fiction

Jesper Stage är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och som forskar om naturresurshantering och energi- och vattenfrågor, framförallt i Afrika. Jesper har bland annat jobbat med stöd från Vetenskapsrådet, SIDA och Världsbanken.

Jesper är också en flitig läsare av science fiction och brytpunkten mellan den hobbyn och hans forskning styr samtalet in på vilka ekonomiska drivkrafter som finns i samhällsomställningar och vilka de ekonomiska förutsättningarna är för våra scenarier.

Länkar: Jesper Stage, The Ministry for the Future

Alexandra Nikoleris
om framtidsberättelser för förändring

Alexandra Nikoleris är lektor på Lunds Tekniska Högskola och forskar om framtidsberättelser och hur de kan skapa förändring.

I ett av Alexandras projekt så leder hon också en bokcirkel som läser klimatfiktion och vårt samtal med henne handlar mycket om hur skönlitteraturen hjälper oss att förstå dom stora omställningar världen står inför.

Länkar: Alexandra Nikoleris, Climaginaries.org, Carbon Ruins, Omställningsberättelser, Alexandras bokcirkel

Kim Nicholas
om hur vi kan lösa klimatkrisen

Kimberley Nicholas är klimatforskare vid Lunds universitet. I boken Under the Sky We Make skriver hon om hur vi faktiskt kan lösa klimatkrisen, och att det kräver att vi vågar möta också våra tunga känslor – och inte bara gömmer oss för dem.

I en artikel i Nature som publicerades nära inpå samtalet beskriver Kim hur vi kan bidra till klimatomställningen som medborgare, investerare, konsumenter, deltagare och förebilder.

Länkar:

Kim Nicholas, Kims nyhetsbrev: We can fix it, Under the sky we make, Frida Helände, klimatpsykolog, Projektet Bortom BNP, SF författaren Kim Stanley Robinson

The role of high-socioeconomic-status people in locking in or rapidly reducing energy-driven greenhouse gas emissions (Nature)Svensk sammanfattning av artikeln från Lunds Universitet

Fredrik Gröndahl
om algvisioner

Fredrik Gröndahl arbetar på institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) på KTH. Han är koordinator för centrumbildningen Blå mat – centrum för framtidens sjömat och stationschef på Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Ett av hans fokusområden är alger och algodling och han ser många möjligheter för hur framtidens mat, energi och material kan komma från havet.

Fredriks forskning om alger är ett exempel på en innovativ teknologi som används i alla Framtidslands scenarier, och som skulle kunna vara en nyckelfaktor för klimatomställningen.

Länkar: Fredrik Gröndahl, SEED, Seafarm, Scary Seafood, Bluefood

Elina Erikson
om hur berättelser formar världen

Elina Erikson är forskare vid KTH och undersöker interaktionen mellan datorer och människor. Hon är också en av de forskare som vi har samarbetet med för att ta fram våra scenarier i Framtidsland.

Andrew Merrie
om science fiction som metod

Andrew Merrie arbetar vid Stockholm Resilience Centre och är engagerad i hur science fiction kan bidra till hållbarhet. Han har bland annat utformat Radical Ocean futures tillsammans med konstnären Simon Stålenhag. Han gör också podden Twenty Seventy Two.

Fler avsnitt kommer!