Podcast

Jesper Stage
om ekonomiska system och science fiction

Jesper Stage är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och som forskar om naturresurshantering och energi- och vattenfrågor, framförallt i Afrika. Jesper har bland annat jobbat med stöd från Vetenskapsrådet, SIDA och Världsbanken.

Jesper är också en flitig läsare av science fiction och brytpunkten mellan den hobbyn och hans forskning gör styr samtalet in på vilka ekonomiska drivkrafter som finns i samhällsomställningar och vilka de ekonomiska förutsättningarna är för våra scenarier.

Länkar: Jesper Stage, The Ministry for the Future

Alexandra Nikoleris
om framtidsberättelser för förändring

Alexandra Nikoleris är lektor på Lunds Tekniska Högskola och forskar om framtidsberättelser och hur de kan skapa förändring.

I ett av Alexandras projekt så leder hon också en bokcirkel som läser klimatfiktion och vårt samtal med henne handlar mycket om hur skönlitteraturen hjälper oss att förstå dom stora omställningar världen står inför.

Länkar: Alexandra Nikoleris, Climaginaries.org, Carbon Ruins, Omställningsberättelser, Alexandras bokcirkel

Kim Nicholas
om hur vi kan lösa klimatkrisen

Kimberley Nicholas är klimatforskare vid Lunds universitet. I boken Under the Sky We Make skriver hon om hur vi faktiskt kan lösa klimatkrisen, och att det kräver att vi vågar möta också våra tunga känslor – och inte bara gömmer oss för dem.

I en artikel i Nature som publicerades nära inpå samtalet beskriver Kim hur vi kan bidra till klimatomställningen som medborgare, investerare, konsumenter, deltagare och förebilder.

Länkar:

Kim Nicholas, Kims nyhetsbrev: We can fix it, Under the sky we make, Frida Helände, klimatpsykolog, Projektet Bortom BNP, SF författaren Kim Stanley Robinson

The role of high-socioeconomic-status people in locking in or rapidly reducing energy-driven greenhouse gas emissions (Nature)Svensk sammanfattning av artikeln från Lunds Universitet

Fler avsnitt kommer!