Ekogenetisk Trädgård
Jan Bruegel d.ä. Paradiset, detalj

”Vi människor är som gudar, så det är lika bra att vi börjar använda den makten!” Det var slagordet för Guds trädgårdmästare, den politiska rörelse som drev hela världen – inklusive Sverige – in i den biotekniska framtiden. Stora planteringar av genmodifierade kastanjer, ekar och bokar ger människor både mat och grundämnen till en ny industri där trä har ersatt olja i alla led – från plast till bränsle.


Det finns inte längre någon orörd natur utan allting levande har förändrats och styrs av oss människor. Återuppväckta mammutar vandrar över stäpperna i Sibirien, specialanpassad mangrove skyddar svenska kuster mot stormar, helt nya genetiskt skapade varelser patrullerar skogarna.
De flesta svenskar lever i en handfull trädfyllda städer, med uroxar betande i parkerna. Man äter pasta av genmodifierade ekollon och de allra flesta jobbar på något sätt med att utveckla och förändra livet, men det finns fortfarande de som saknar en natur som bara existerar för sin egen skull.